Tweedaagse training uitspraak en stemgebruik

Wat ga je leren?

In deze tweedaagse worden verschillende technieken besproken en geoefend om de stem gezond te houden en te kunnen spreken zonder stemklachten. De goede basistechnieken van stemgebruik worden getraind, maar ook het professioneel overkomen op basis van dit stemgebruik en de wijze van presenteren. Door middel van luisteroefeningen en groepsoefeningen worden op de tweede dag accentloos spreken, auditieve vaardigheden en stemexpressie getraind.

Kosten: € 611,05 (incl. btw, inlcusief lunch)

Data: 18.09.2024 & 02.10.2024

Tijd: 9:30 - 17:00u (inloop 9:00u)

Locatie: Nijkerk

 

inschrijven

Ik ben nog niet overtuigd >


Meer informatie: 06-13749576 / liselotte@stemkunst.nl

Een goede en gezonde stem voor een goede presentatie en goede uitspraak voor professioneel overkomen

Stemgebruik kent twee grote onderdelen: een goede en gezonde stem aan de ene kant een een goede uitspraak of dictie aan de andere kant. In deze tweedaagse training werken we in twee dagen aan deze beide aspecten. Zo leert u niet alleen uw stem gezond te houden zodat u een hele dag kunt spreken zonder stemklachten maar leert u ook spreken met een goede dictie.

Deze tweedaagse training bestaat uit twee trainingen die ook afzonderlijk gevolgd kunnen worden:

Training stem en presentatie

Training uitspraak en spreken met expressie

Liselotte Hambeukers

Uw stemtrainer

De training wordt gegeven door Liselotte Hambeukers van Stemkunst. Liselotte is afgestudeerd als logopediste en tevens aan het conservatorium in Maastricht waar zij solozang Klassiek studeerde. Zij geeft trainingen op het gebied van stem, spraak en presentatie waarbij ze de opgedane kennis en ervaringen van beide opleidingen combineert.

meer over Liselotte >

Programma dag 1

9:30u - 11:00u

Deze cursus biedt praktische informatie over professioneel en gezond stemgebruik. Eerst wordt er informatie gegeven over het adem-stemapparaat. Hoe functioneert het en welke aspecten zijn betrokken bij goed stemgebruik? Er wordt ingegaan op de consequenties van verkeerd stemgebruik voor de gezondheid van uw stem en voor de manier waarop u overkomt. De meest gemaakte fouten in stemgebruik en de juiste oplossingen hiervoor worden uitgelegd.

11:15u - 12:45u

Deelnemers worden individueel gecoacht voor de groep waarbij zij een analyse krijgen van hun stemgebruik. Ze krijgen te horen wat hun goede en slechte stemtechnieken zijn en krijgen gelijk oefeningen ter verbetering van hun stemtechniek. Deze oefeningen worden afwisselend individueel en met de hele groep ingeoefend. Dit is tevens een luistertraining voor de deelnemers die op dat moment niet aan de beurt zijn. Deelnemers kunnen tijdens deze ronde hun eigen leerdoelen op het gebied van hun stemgebruik aangeven.

13:45u - 15:15u

Dit blok bestaat uit twee delen en behandelt presentatietechnieken.

Het eerste deel bestaat uit een half uur praktische informatie waarin inzichtelijk wordt gemaakt welke effecten non-verbale en vocale gedragingen hebben op de indruk die u op anderen maakt. Vervolgens wordt uitgelegd welke non-verbale en vocale gedragingen zorgen voor het spreken met een hoge status (met autoriteit) welke voor een vriendelijk overkomen en welke voor een dienstverlenende manier van overkomen.

Het tweede deel van dit blok trainen cursisten middels verschillende opdrachten (individueel en gezamenlijk) verschillende non-verbale en vocale aspecten van het presenteren en leren ze inschatten in welke situatie en bij welke rol ze welke aspecten moeten inzetten.

15:30u - 17:00u

Dit laatste blok behandelt speciale stemtechnieken die nodig zijn voor het professioneel en gezond uitoefenen van Uw werk in verschillende werkvelden.

Cursisten krijgen de mogelijkheid aan te geven welke speciale stemvaardigheden ze in hun dagelijks werk nodig hebben. Er worden groeps- en individuele oefeningen en uitleg gegeven over een goede fluistertechniek, zaalvullend spreken en het voorkomen van een fluisterstem.

Programma dag 2

9.30u - 11.00u

We behandelen de uitspraak. We beginnen met praktische informatie over hoe wij mensen beoordelen en welke rol uw spraak hierin speelt en wat de effecten hiervan zijn op hoe professioneel u wordt ingeschat als tolk.

Uitspraakregels worden uitgelegd zoals progressieve en regressieve assimilatie en het uitspreken van de eind -n.

11.15u - 12.45u

We doen oefeningen gecombineerd met een luistertraining. Deelnemers worden individueel gecoacht voor de groep en zij krijgen een analyse van hun eigen spraak. Deelnemers krijgen de mogelijkheid om leerdoelen op het gebied van hun eigen spraak aan te geven.

Er zijn twee rondes van individueel coachen voor de groep. In de eerste ronde wordt er gecoacht op een accentloze spraak en in de tweede ronde op een spraak met een goede dictie. Tussendoor worden er groepsoefeningen gedaan en trainen de deelnemers hun auditieve vaardigheden die nodig zijn om vocalen en tweeklanken klankzuiver te laten klinken.

Accentloos spreken en dictie zijn twee wezenlijk verschillende aspecten van de spraak. Aan een accent kun je horen waar iemand vandaan komt. Een goede dictie zorgt ervoor dat de spraak soepel en pittig klinkt, en aanvoelt. Dit heeft niets te maken met waar je vandaan komt. Zo komen bijvoorbeeld slissen en onduidelijk spreken in verschillende talen voor. Iemand met een goede dictie kan met een accent spreken en iemand die accentloos klinkt kan een slechte dictie hebben. Voor een professioneel overkomen is het van belang dat u grotendeels accentloos en met een goede dictie spreekt.

13.45u - 15.15u

In de middag wordt de expressie behandeld. Stemexpressie is de manier waarop de talige boodschap klinkt door gebruik te maken van ritme, dynamiek, melodie en kleur. Aan de hand van praktische informatie wordt inzichtelijk gemaakt hoe je door middel van veranderingen in deze aspecten de onderliggende boodschap kunt veranderen.

15.30 - 17.00u

In het laatste blok worden individuele- en groepsoefeningen gecombineerd met een luistertraining. De deelnemers trainen hun eigen stemexpressie waarbij ze verschillende aspecten van stemexpressie zowel geïsoleerd als in combinatie met elkaar oefenen. Ook trainen ze hun auditieve vaardigheden zodat duidelijk wordt welke elementen van stemexpressie de onderliggende boodschap bepalen.

#1

De Stem en Spraak training van Stemkunst is door de klanten van KTV als beste training beoordeeld.

9,5 PE

Deze training is voor tolken en vertalers gecertificeerd voor 9,5 PE (permanente educatie) punten.

"Erg leerzaam, bruikbaar. Deskundige docent die snel resultaat laat zien en weet waar het over gaat."
Cursist, KTV

Inschrijven voor de tweedaagse training uitspraak en stemgebruik

Deze workshop organiseren we samen met Kennisnet voor Taal en Vakopleidingen. De inschrijving voor deze training verloopt via de website van Kennisnet voor Taal en Vakopleidingen.

Voor meer informatie kunt u bellen met 06-13749576 of u kunt zich direct inschrijven op de website van Kennisnet voor Taal en Vakopleidingen.

Inschrijven 18-09-2024 & 02-10-2024