Privacyverklaring

Cookies

Ons beleid is om zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met uw privacy. Om onze website en daarmee de service naar u toe te optimaliseren maken we gebruik van cookies (Google Analytics). Wij volgen hierbij de aanbevelingen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent dat wij:

  • een bewerkersovereenkomst met Google hebben afgesloten,
  • Google Analytics zodanig hebben ingesteld dat uw IP-adres wordt gemaskeerd zodat u niet meer uniek kunt worden ge├»dentificeerd,
  • Google Analytics zo hebben ingesteld dat we geen gegevens delen met Google en
  • geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Het Content Management Systeem (Concrete5) waarmee deze site gebouwd is maakt ook gebruik van cookies die nodig zijn om de website te laten functioneren.

Gegevens versturen via onze website

Gebruik en bewaren van gegevens

De gegevens die u naar ons stuurt via het webformulier op onze website gebruiken we alleen om u te informeren over de mogelijkheden voor een stemtraining of -therapie. Deze gegevens verwijderen we elke 3 maanden van onze webserver.

Versturen van gegevens

Verkeer van, naar en via onze website is versleuteld door middel van een SSL certificaat. Dit betekent dat we:

  • u optimaal beschermen tegen het onderscheppen van data door derden. Als u bijvoorbeeld een formulier invult op onze website bent u optimaal beschermt tegen het onderscheppen van deze gegevens.
  • Daarnaast verkleinen we hiermee het risico dat iemand onze website namaakt en zich voor doet als Stemkunst om zo aan uw gegevens te komen. Ons SSL certificaat garandeert u dat deze site ook daadwerkelijk van Stemkunst is.

U kunt het certificaat herkennen aan het slotje boven in uw browserbalk naast het website adres. Voor meer informatie over SSL certificaten kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.