Tarief

Voor de behandeling hanteren we het tarief dat gebaseerd is op het laatst gepubliceerde tarief van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) voor Logopedie.

Voor 2018 hebben we dat voor een reguliere behandeling vastgesteld op: € 46,80

Een behandeling duurt in onze praktijk een half uur.

Vergoedingen

Logopedie valt onder de basisverzekering. De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorg verzekeraar. Wij hebben niet met alle zorg verzekeraars een contract. De vergoeding hangt dus af van je verzekeraar. Voor de afhandeling van de betaling betekent dit dat we je een factuur sturen en dat je die indient bij uw verzekeraar.

Het feit dat we geen contracten hebben met sommige zorg verzekeraars betekent dat:

  • Er voor jou geen maximum aantal behandelingen is en je pas hoeft te stoppen met de behandeling als je genezen bent.
  • Er tijdens de behandeling meer tijd is voor jouw klachten omdat er minder tijd hoeft te worden besteed aan administratieve handelingen.
  • Wij wel gewoon geregistreerd staan in het kwaliteitsregister voor paramedici.